Why we “vandalised” the tent of the Coalition for the Family

We are a group of queer women that has been following the campaign of the Coalition for the Family to change the constitution. We’ve seen on a facebook group that they put up this tent at Unirii Square to continue raising signatures and we were outraged by the fact that this homophobic group enjoys free access to the public space and unlimited resources, being supported by the Romanian Orthodox Church to spread hate.

One of the saddest things was that nobody stands up to them by questioning their presence in the public space and the violence which they use to express and manifest themselves and which they help spread against us. Up to this point, LGBTQIA organizations have reacted in the media and on social networks, and they started to mobilise, but the physical presence of these hate groups in the public space has not been directly prevented or sabotaged.

Through this act of “vandalism” we have claimed the public space in which they display their messages “legally” because they have access to capital, enormous social and financial resources, and the support of the church, the ultra-orthodox and fascist groups, the authorities and the state. This unrestricted access and the tolerance towards and even incitement to violence are another manifestation of the cisheterosexist and patriarchal values that represent the cornerstone of this society. They are also a sign that the existence of the nation and of the state itself depends on the supremacy of these values. The homophobic initiatives to prevent queer persons from having access to the same benefits as heterosexuals, and the exaltation of the heterosexual mononuclear family in the name of a certain tradition, go hand in hand with the anti-abortion efforts of the same groups and the pro-natalist racist speech, specifically anti-roma, which laments the diminishing number of whites/romanians, while at the same time calling for the sterilization of roma and other women of color on the territory of romania.

Now our message appears above theirs and this message says first of all that we exist, we are here and we are watching them, but also that somebody is standing up against them. Unfortunately, the official LGBT rights groups are not organizing themselves to take this kind of action even if they would have the resources to cover the costs of some fines, but most probably they do not want to get involved in direct confrontations with the christian organizations. We accepted the risk of having to pay any resulting fines out of our pockets because we decided that this action is more important than a few hundred lei.

These people are continuously repeating the same old refrain of how their kids would feel if they saw two people of the same sex holding hands, but they couldn’t care less how children from LGBT families feel when they pass by a big tent put right in the middle of the sidewalk in the center of Bucharest, telling them that their family is not a family. This kind of messages encouraging hate and discrimination against some categories of people should not be allowed in the public space and through our action we protest against them and we will continue to do so whenever we need to.

De ce am “vandalizat” cortul Coaliției pentru Familie

[english version here]

Suntem un grup de tipe queer care urmărim de ceva vreme campania Coaliției pentru Familie de modificare a constituției. Am văzut pe un grup de facebook lgbt că au ridicat acest cort în zona Unirii pentru a continua strângerea de semnături și ne-a scandalizat faptul că această grupare homofobă beneficiază de spațiul public și de resurse nenumărate, având în spate BOR-ul pentru a propaga ură.

Unul dintre cele mai triste sentimente pe care le-am avut a fost că nimeni nu se pune cu ei și nu le contestă prezența în spațiul public și violența cu care se exprimă, manifestă și pe care o propagă împotriva noastră. Până acum, organizațiile LGBTQIA au reacționat în media, pe rețelele sociale, și au inițiat o mobilizare, însă concret prezența acestor grupuri de ură în spațiul public nu a fost niciodată direct împiedicată, sabotată.

Prin actul de “vandalizare” am revendicat spațiul public în care ei își fac prezente mesajele în mod “legal” datorită faptului că au acces la capital, enorme resurse sociale și financiare, la sprijinul bisericii, al grupărilor ultra-ortodoxe și fasciste, al autorităților și al statului. Acest acces complet liber și tolerarea, ba mai mult încurajarea propagării violenței sunt încă o manifestare a valorilor cisheterosexiste și patriarhale pe care se bazează această societate. De asemenea ele sunt un semn că existența națiunii și a statului în sine depinde de supremația acestor valori. Inițiativele homofobe de a stopa accesul persoanelor queer la aceleași beneficii de care heterosexualii se bucură, exaltarea familiei heterosexuale mononucleare în numele unei anume tradiții, merg în paralel cu eforturile anti-avort alor acelorași grupuri, și discursul pro-natalist rasist, în mod specific anti-rom, ce deplânge diminuarea numărului de albi/români, și în același timp cheamă la sterilizarea femeilor rome, și ale altor femei de culoare de pe teritoriul româniei.

Acum mesajul nostru apare deasupra mesajului lor, iar acest mesaj este în primul rând că noi existăm, că suntem aici și îi observăm dar și că cineva li se opune. Din păcate organizațiile pentru drepturile persoanelor LGBT nu se organizează pentru a lua măsuri de acest gen deși ar avea resursele necesare să acopere costurile unor amenzi însă probabil nu vor să își asume scandaluri directe cu organizațiile creștine. Noi ne-am asumat faptul că am putea primi amenzi și că ar trebui să le plătim din buzunar considerând că această acțiune e mai importantă decât câteva sute de lei.

Aceste persoane repetă continuu placa despre cum s-ar simti copiii lor atunci când ar vedea două persoane de același sex ținându-se de mână însă nu dau doi lei pe felul în care se simt copiii din familii LGBT atunci când trec pe stradă pe lângă un mare cort așezat în mijlocul trotuarului în centrul Bucureștiului care le spune că familia lor nu este o familie. Astfel de mesaje ce încurajează ura și discriminarea față de anumite categorii de persoane nu ar trebui permise în spațiul public iar prin acțiunea noastră am protestat împotriva acestora și vom continua să o facem de câte ori va fi nevoie.